Regulamin

Regulamin sklepu LampSpace.pl


§1 Postanowienia ogólne
§2 Oferta
§3 Zamówienia
§4 Sposoby płatności
§5 Dostawa i opłaty
§6 Gwarancje i reklamacje
§7 Prawo zwrotu - prawo do odstąpienia od umowy
§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
§9 Postanowienia końcowe


Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

  • Kupujący, dalej zwany Konsumentem lub Klientem - osoba fizyczna nieprowadząca działalności handlowej lub prowadząca przedsiębiorstwo, zawierająca umowę na odległość ze Sprzedającym.
  • Sprzedający, dalej zwany Przedsiębiorcą - osoba fizyczna prowadzącą działalność handlową i oferująca swoje produkty i/lub usługi na odległość.
  • Okres odstąpienia od umowy - przedział czasowy, w jakim Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
  • Prawo do odstąpienia od umowy (prawo zwrotu) - możliwość Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  • Umowa zawierana na odległość - umowa zawierana pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, dotycząca produktów i/lub usług, bez konieczności obecności obu stron w tym samym miejscu i czasie, które do zawarcia umowy wykorzystują jednego lub więcej urządzeń komunikacji na odległość.
  • Produkt - towar, rzecz, przedmiot
  • Źródło światła - przedmiot emitujący światło, np. świetlówki, żarówki tradycyjne, halogenowe, energooszczędne lub LED.
  • Cena brutto - wartość całkowita towaru lub usługi zawierająca naliczony podatek VAT.
  • Dzień - dzień kalendarzowy.
  • Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 ze zm.)
§1 Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego LampSpace.pl (dalej zwanym Sklepem) ogólnodostępnego pod adresem http://lampspace.pl, oraz zasady świadczonych przez ten Sklep usług, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Administratorem i jednocześnie właścicielem Sklepu http://lampspace.pl, dalej Sprzedającym, jest Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska zarejestrowana w KRS pod numerem 0000703107, NIP: PL7931628069, REGON: 368800540.

Kontakt ze Sklepem http://lampspace.pl w przypadku pytań i reklamacji jest możliwy poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta dostępnym pod numerem telefonu: +48 739 00 64 62, a także za pomocą poczty elektronicznej: sklep@lampspace.pl w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

Korzystanie przez Kupującego ze Sklepu http://lampspace.pl oraz składanie w nim zamówień możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

Podanie danych osobowych przez Klientów, jak również osób korzystających z funkcji Sklepu http://lampspace.pl jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.


§2 Oferta

2.1. Oferta Sklepu http:/lampspace.pl związana jest ze sprzedażą wysyłkową zamówionych przez Klienta produktów telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu.

2.2. Oferta Sklepu http://lampspace.pl nie pokrywa się z ofertą salonu Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o. w Lubaczowie. Obejmuje ona produkty z działu oświetlenia wnętrz, przemysłowego, ogrodowego oraz elementy wyposażenia wnętrz, które są prezentowane na stronach internetowych Sklepu.

2.3. Ceny towarów dostępnych w sklepie LampSpace.pl podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.4. Ceny towarów o wartości do 399 PLN nie uwzględniają kosztów wysyłki przy wyborze opcji wysyłki przy przedpłacie. Ceny w zależności od wyboru sposobu dostawy złożonego zamówienia mogą się różnić.


§3 Zamówienia

3.1 Sklep http://lampspace.pl prowadzi sprzedaż produktów i/lub usług wyłącznie dopuszczonych do sprzedaży przez Internet.

Produkty, prezentacje tekstu i grafiki zawarte na stronach Sklepu http://lampspace.pl są w pełni zgodne z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienia mogą być składane poprzez stronę internetową i pocztę e-mail sklep@lampspace.pl przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym w dni ustawowo wolne i święta.

Klienci mają możliwość dokonywania zamówień w Sklepie oraz przekazywania adresu dostawy telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00. Sklep ma obowiązek przekazania warunków umowy Klientowi na nośniku trwałym , np. w formie elektronicznej, a następnie oczekiwać na akceptację ze strony Klienta w tej samej formie.

Umowa między Kupującym, a Sprzedającym zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia i przyjęcia przez Sprzedającego złożonego zamówienia w Sklepie http://lampspace.pl.

Wszystkie towary oferowane w Sklepie http://lampspace.pl posiadają wszelkie certyfikaty zgodności i jakości oraz spełniają wszystkie wymagane normy prawne obowiązujące w kraju i na terenie Unii Europejskiej.

Produkty na stronie sklepu znajdujące się w zakładce "Promocje" (http://lampspace.pl/promocje) są dostępne "od ręki" tzn. znajdują się fizycznie na stanie magazynowym firmy. Każdy z produktów jest w stanie nowym i nie używanym oraz nie posiada uszkodzeń, o ile strona danego produktu nie zawiera takiej informacji.

Przed zaakceptowaniem zamówienia Kupujący jest informowany na stronie każdego zamawianego produktu o jego opisie i właściwościach (tj. o danych technicznych, wymiarach, materiale wykonania i kolorze) w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania.

Do zamówień realizowanych przez Sklep http://lampspace.pl dołączany jest dowód zakupu - paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego faktura VAT.

3.2. Złożenie zamówienia w sklepie jest możliwe zarówno po dokonaniu rejestracji przez Kupującego, jak i bez konieczności rejestracji i logowania, jednak muszą być spełnione następujące warunki:

3.2.1 Klient w celu złożenia zamówienia na stronie http://lampspace.pl zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Sklepu, jego zaakceptowaniem oraz do przekazania Sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

3.2.2. Klienci decydują się na jedną z następujących form płatności za złożone zamówienie:
- tradycyjnym przelewem bankowym na konto firmy
- przelewem poprzez szybkie płatności Dotpay
- płatnoscią kurierowi w momencie odbior przesyłki z zamówieniem
- płatnością przy odbiorze towaru w firmie Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów.

3.3. Proces rejestracji lub złożenia zamówienia z opcją „za pobraniem” wygląda następująco:

3.3.1. Po otwarciu strony logowania Klient zobligowany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych wraz z adresem wysyłki, danymi do faktury (jeśli taka ma być wystawiona) lub inny adres, pod który zamówienie ma zostać wysłane.

3.3.2. Klient składa i kolekcjonuje zamówienia poprzez kliknięcie ikony „dodaj do koszyka” na stronie każdego dostępnego produktu z oferty Sklepu.

3.3.3. W zakładce „Twój koszyk” (ikona znajduje się w prawym górnym rogu sklepu) Klienci w każdej chwili mogą edytować liczbę dodanych produktów oraz wybrać sposób płatności i wysyłki. Zatwierdzając należy kliknąć przycisk „Dane do wysyłki”.

3.3.4. Po zatwierdzeniu zamówienia przejdziesz na stronę, gdzie należy podać nam swoje podstawowe dane osobowe wraz z adresem wysyłki, danymi do faktury (jeśli taka ma być wystawiona) lub inny adres, pod który zamówienie ma zostać przez nas wysłane. Następnie należy kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”.

3.3.5. Po zatwierdzeniu poprzedniego kroku wyświetli się strona z podsumowaniem zamówienia oraz kwotą należną do zapłaty kurierowi w momencie odbioru przesyłki. Następnie klikając przycisk „Zamawiam” zamówienie zatwierdzi się ostatecznie.

3.3.6. Po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego Sklep http://lampspace.pl poinformuje Kupującego o statusie złożonego przez niego zamówienia mailowo oraz w Panelu Użytkownika, jeśli go założył.

3.4. Termin płatności za zamówienie po wyborze opcji płatności zgodnie z ust. 3.2.2. wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w tym terminie przez Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy Sprzedaży na odległość.

3.5. Spis statusów zamówienia, które przy wyborze płatności na konto firmy wyglądają następująco”

- NOWE - zamówienie zostało złożone przez Kupującego w sklepie internetowym lampspace.pl
- W REALIZACJI - zamówienie zostało zaakceptowane przez LampSpace.pl i zlecone do realizacji
- ZREALIZOWANE – zamówienie zostało przekazane kurierowi w celu dostarczenia do Kupującego – Klient otrzymuje osobnego maila z numerem listu przewozowego swojej paczki, dzięki któremu może sprawdzić drogę swojego zamówienia na stronie https://twoj.inpost.pl/ lub https://dhl24.com.pl. Ewentualnie gotowe do odbioru osobistego w zależności od wybranego sposobu dostawy.

- NIEZREALIZOWANE – Kupujący zrezygnował z dokonanego zamówienia lub zamówienie nie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

3.6. Kupujący w dowolnym momencie może sprawdzić status swojego zamówienia, jak również historię wcześniejszych zamówień po zalogowaniu się w Panelu Użytkownika.

3.7. Klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia w Sklepie http://lampspace.pl zostaje poinformowany wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Kupującego, zawierającą identyfikację dostawcy, opis zamówionych produktów/usług oraz jednostkową i łączną cenę zamawianych produktów/usług z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów, w tym kosztów dostawy.

Jeśli Kupujący po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji zauważy błąd w podanych przez siebie danych przed dokonaniem wysyłki towaru przez http://lampspace.pl, zobowiązany jest do skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta w celu korekty, jak również anulowania złożonego zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez Kupującego.

Kupujący po złożeniu zamówienia na swoim indywidualnym profilu w sklepie http://lampspace.pl otrzymuje od Sprzedającego email z potwierdzeniem i szczegółami zamówienia, a także informacje o sposobie płatności.

Każdemu zamówieniu zostaje nadany indywidualny numer zamówienia, który jest udostępniany Klientowi. Ułatwia on weryfikację statusu zamówienia oraz komunikację pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.


§4 Sposoby płatności

Kupujący mają możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za złożone zamówienie w Sklepie internetowym http://lampspace.pl następującymi sposobami:

1) przelew bankowy na na dane:
Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska
67 1090 2590 0000 0001 3557 6661
(tytułem: numer zamówienia)

2) płatności online - szybkie płatności internetowe: Tpay

3) za pobraniem – płatność gotówką lub kartą płatniczą kurierowi w momencie odbioru przesyłki

4) przy odbiorze - płatność gotówką lub kartą płatniczą w momencie osobistego odbioru zamówienia w siedzibie firmy Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska


§5 Dostawa i opłaty

Przesyłki wychodzące ze Sklepu http://lampspace.pl wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub InPost.

Zamówienie jest wysyłane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. w przypadku wystąpienia nieścisłości w udostępnionym przez Klienta adresie, Sklep zwróci się do Niego z prośbą o przekazanie poprawnych danych adresowych.

Sklep http://lampspace.pl oferuje Kupującym następujące formy odbioru złożonych zamówień oraz koszty ich transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są stałe niezależnie od ilości zamówień, oraz o których Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia:

 
- wysyłka kurierska przy przedpłacie na konto firmy podane w §4 – 14,90 PLN

- wysyłka kurierska za pobraniem (płatność kurierowi przy odbiorze) – 17,90 PLN

- wysyłka paczkomatowa* przy przedpłacie na konto firmy podane z §4– 13,90 PLN

- odbiór osobisty w salonie firmy Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o. po przedpłacie na konto bankowe podane w §4 – 0 PLN

 

o ile przedmiot mieści się w skrytce paczkomatowej.

Koszty dostawy są zależne są od promocji przeprowadzanych przez Sklep w danym momencie oraz od wybranych przez Klienta: kwoty łącznej zakupu, rodzaju płatności oraz od formy dostarczenia zamówienia.

Koszty wysyłki kurierskiej o wartości powyżej 399 PLN ponosi Sprzedający, natomiast koszty wysyłki kurierskiej zamówień poniżej kwoty 399 PLN pokrywa Kupujący.

Czas realizacji zamówienia określa się na podstawie terminu dostępności danego produktu, który widnieje na jego indywidualnej podstronie od momentu przyjęcia go przez Sprzedającego „do realizacji”. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu terminowi dostępności wybranego produktu.

Czas dostawy zamówienia od momentu przekazania zamówienia kurierowi wynosi 1-2 dni roboczych.

W sytuacji wystąpienia braku zamówionego przez Klienta produktu lub oczekiwania na przyjęcie dostawy przez Sprzedającego, Kupujący zostają poinformowani telefonicznie lub mailowo, a złożone oferty będą realizowane według kolejności zgłoszeń.

Kupujący będą mieli wówczas prawo do oczekiwania na nową dostawę, wybranie innego towaru, rezygnacji ze złożonej oferty lub prawo do rezygnacji z zamówienia, co wiązać się będzie ze zwrotem wszystkich środków pieniężnych za zamówienie, jeśli środki te zostały wcześniej wpłacone przez Kupującego na konto firmy, na podany przez Niego numer rachunku bankowego.


§6 Gwarancje i reklamacje

Kupujący proszeni są o sprawdzanie zawartości otrzymanych paczek. W przypadku zauważenia uszkodzenia towaru należy zawiadomić o tym fakcie kuriera, który ma obowiązek sporządzić w Państwa obecności protokół szkody. Dokument ten można również sporządzić z kurierem w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Protokół szkody jest podstawą do uwzględnienia reklamacji - bez niego reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów w trakcie transportu nie będą rozpatrywane.

Każdy produkt z oferty sklepu http://lampspace.pl objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 12 miesięcy (1 rok) w zależności od producenta - dokładne informacja dot. okresu gwarancyjnego na oferowane towary znajdują się na stronie każdego produktu.

Gwarancja nie obejmuje źródeł światła w zestawach wysłanych przez Sklep.

W sytuacji gdy zamówiony produkt posiada wadę, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady zakupionego towaru, bez konieczności wskazania w pierwszej kolejności żądania naprawy lub jego wymiany.

W przypadku jeśli naprawa, bądź wymiana towaru nie będą możliwe, a proces reklamacji towaru może narazić Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo do negocjacji ceny zakupionego produktu lub do odstąpienia od zawartej ze sklepem umowy.

Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację lub dokonać zwrotu środków pieniężnych Klienta nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Konsumenta.

W przypadku wymiany zakupionego towaru na gwarancji, tzn. jeśli od daty dokonania zakupu nie upłynął termin 12 miesięcy, koszty wymiany towaru na sprawny w obie strony, tj. od Kupującego do Sprzedającego i odwrotnie, pokrywa Sprzedający jedynie do najtańszej wartości kosztów oferowanego transportu, tzn. 14,90 PLN za wysyłkę kurierem DHL lub InPost, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wszystkie zwroty i reklamacje należy kierować na adres firmowy:
Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska
lub mailowy sklep@lampspace.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji o postępowaniu reklamacyjnym prosimy o kontakt telefoniczny: +48 739 00 64 62 lub, jak wyżej, mailowy z Działem Obsługi Klienta.

Koszty połączeń telefonicznych z obsługą Sklepu są zgodne z cennikiem operatora sieci komórkowej, z którego usług Klient korzysta.


§7 Prawo zwrotu do odstąpienia od umowy

Twoje zadowolenie jest dla nas Najważniejsze

7.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, korzystającego ze Sklepu http://lampspace.pl, dokonującemu w nim zamówień, a nieprowadzącemu działalności gospodarczej, na podstawie przepisów prawa - transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zgodnie z Art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni ( w sklepie http://lampspace.pl w ciągu 30 dni) od dnia otrzymania zamówienia przez Klienta w przypadku sprzedaży jednego towaru lub daty otrzymania ostatniej partii zamówienia w przypadku gdy zamówione produkty danego zamówienia zostają dostarczane osobno lub partiami.

W sytuacji odstąpienia od umowy Obie Strony mają obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń (Konsument – zakupionego towaru, a Sklep– otrzymanej zapłaty). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem, zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z zamówionych produktów, w przypadku gdy Klient dokonał zakupu wielu towarów, które zostały dostarczane osobno.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep – Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 105, 37-600 Lubaczów, Polska, +48 937 00 64 62, sklep@lampspace.pl - o decyzji o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną przed upływem terminu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Prosimy pamiętać, aby do zgłoszenia reklamacyjnego załączać dowód zakupu w postaci jego kopii lub zdjęcia. Bez dowodu zakupu zgłoszenie reklamacyjne nie może być rozpatrywane.

7.2. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, koszty bezpośrednie wysyłki zwrotnej towaru, tj. od Kupującego do Sprzedającego pokrywa Kupujący.

Prawo do zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy przysługuje wyłącznie Kupującemu, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Wszystkie zwroty należy kierować na adres firmowy:
Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza, 37-600 Lubaczów, Polska

Zwrot środków pieniężnych przez Sklep LampSpace.pl następuje nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przy zmianach zamówienia bądź zwrotach poszczególnych produktów bez przyczyn leżących po stronie sklepu, wysokość rabatu zostanie naliczona na nowo ze względu na zmianę wysokości łącznej kwoty zakupu.

Klient dokonujący zwrotu, a rezygnujący z wymiany produktu, powinien udostępnić Firmie Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o. numer swojego rachunku bankowego, pod który środki pieniężne powinny zostać odesłane, chyba że wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla żadnej ze stron.

Każdy z Klientów sklepu LampSpace.pl, który w terminie do 30 dni od daty wysłania w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie mógł odesłać towar pod adres, w którym mieści się siedziba firmy Grupa Kapitałowa Elektro-Max Sp. z o.o..

Powyższy zapis 30-dniowego okresu na dokonanie zwrotu zamówionych przez Konsumenta towarów jest osobną regulacją i nie ogranicza w żaden sposób prawa ustawowego.

7.3. Wyjątki w prawie odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej.


§8 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.elektro-max.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.


§9 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu http://lampspace.pl.

Dostęp do Regulaminu Sklepu http://lampspace.pl oraz samej witryny Sklepu jest dobrowolny i odbywa się drogą elektroniczną, tzn. korzystanie z funkcji sklepu jest możliwe poprzez skorzystanie z komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub urządzeń mobilnych posiadających dostęp do Internetu oraz zaopatrzonych w przeglądarkę internetową.

Regulamin jest nieustannie dostępny dla wszystkich osób nim zainteresowanych na stronie internetowej sklepu http:/lampspace.pl, dzięki czemu Użytkownicy sklepu mogą w dowolnym momencie drukować, utrwalać, przechowywać oraz odtwarzać jego treść.

Niniejszy Regulamin jest częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym i uznany jest za obowiązujący od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu http://lampspace.pl, tj. od 22 marca 2018 r.

Zamówienia Klientów złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu przed zmianami.

Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące obsługi Sklepu prosimy kierować na adres mailowy firmy: sklep@lampspace.pl. Będziemy wdzięczni za Państwa uwagi i wskazówki, które z pewnością przyczynią się do usprawnienia naszego sklepu http://lampspace.pl.
 
Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do grona zadowolonych Klientów,
 

Zespół sklepu
LampSpace.pl  …no jasne!
 
 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl